Monthly Archives: April 2016

Bästa gästen: Juli Gabor!

Waileth & Bardon är nu mitt i sin vårcykel. Temat för cykeln är I och ur kontakt. Vi har just varit på Mini Contact Impro Festival i Danmark och är nu obeskrivligt pepp inför vår nästa gäst: Juli Gabor från Köpenhamn!

Juli håller workshop på Underverket i Malmö 8 maj med rubriken The Essentials. Innehållet kommer vara en rad olika tekniker, som bör ses som essentiella för att dansa kontaktimprovisation. Vi kommer få bekanta oss med vår viktigaste danspartner, nämligen golvet, hitta kroppens center och packa våra ryggsäckar fulla av verktyg för att dansa med en (eller flera) partner.

Workshopen kommer vara givande för dansare med olika mängd erfarenhet, från nybörjare till avancerade, från olika genrer. Utövare av alla typer av pardans har nytta av kontaktimprovisationens grunder, för att få en allmängiltig förståelse för hur den egna kroppen kan förhålla sig till andra kroppar, att föra och följa och att hitta sin egen dans.

Alla kroppar är välkomna! Ålder, skador, storlek, kön… i kontaktimprovisation dansar alla utifrån sina egna förutsättningar, behov och önskningar. Alla dansar med alla (men ingen måste dansa med någon). Denna workshop är dock enbart för vuxna, då barn riskerar att komma i kläm och skadas.

Mejla din anmälan till modernadansstudion@gmail.com!

12368913343_0b9075b44f_z

Foto: FotoJonic