Monthly Archives: November 2015

Förändringens vind blåser

Detta har hänt:
Vi har flyttat ut från Moderna Dansstudion och har nu ingen egen lokal. Efter två år på Västanforsgatan är den första Moderna Dansstudion-epoken över. När vi öppnade studion kände vi knappt varandra. Våra vägar korsades av något annat än slump, så måste det vara, för vårt samarbete som började som delad-lokalhyra-är-halv-lokalhyra har vuxit och utvecklats till vänskap, konstnärlig konfluens, andlig gemenskap och politisk kampglöd.

Detta händer just nu:
Vi samarbetar med Sörmlands museum i projektet Dans, dans, dans, i vilket vi gör interaktiva visningar av museets utställning med samma namn. Därför befinner vi oss ganska mycket på resande fot nu under höstcykeln. Andrea följer med oss och lägger en extra dimension till vår process. Höstcykeln har temat Kulturarv.

Detta kommer hända framöver:
Vi fortsätter att arbeta tillsammans under namnet Waileth & Bardon. Under adventcykeln, som för övrigt har temat Yttre och inre rum, kommer vi lägga mycket tid på att planera och utforma verksamheten, men vi kommer också hålla en och annan workshop. Lokalen är borta, men vi finns kvar. Misströsta icke! Som vanligt går det bra att bjuda in oss att framträda eller hålla workshops i Waibar, normkritik genom rörelse, anatomi för dansare, intensive awareness, den demokratiska ringen, dansmeditation, dans & politik eller vadhelst annat du önskar av oss! Vi tar också med glädje emot önskemål och förslag på vad framtiden ska innehålla i övrigt.

Med värme /Elin och Emelie