Monthly Archives: August 2013

demokrati – hållbarhet – helhet – normkritik – kvalitet

Delar av Moderna Dansstudions policy:

Det borde vara en rättighet för alla att få dansa.

Kroppen är ingen förbrukningsvara.

Dans och musik hänger ihop med varandra och med andra uttryckssätt samt samhällsutvecklingen.

Vi vill ifrågasätta de normer som råder kring genus, sexualitet, ålder, kropp, musikalitet, rörelsespråk, exoticism och kunskapssyn i dans- och musikvärlden samt samhället i övrigt.

Alla parametrar, till exempel lokalen, undervisningen, musiken, rörelsematerialet och de redskap vi använder, ska hålla så hög kvalité som möjligt.